Zahrady

Altány, pergoly, terasy

Garáže

Cesty   Bazény Solární 

Venkovní LED osvětlení

LED veřejné osvětlení VOF

LED reflektory pro venkovní osvětlení | LEDsviti.cz

Vyplatí se LED venkovní osvětlení?

 LED venkovní osvětlení spotřebují pouhou 1/10 energie, než zastaralé žárovkové či zářivkové osvětlení. S LED venkovním osvětlením lze dosáhnout úsporu až 75%. Pro příklad 30W LED reflektor nahradí 150W halogenový reflektor. Takto úsporné jsou díky polovodičovým svítícím diodám LED, které dokáží vyprodukovat spoustu světla za málo energie. Navíc mají neuvěřitelně dlouhou výdrž, až 50,000 hodin, a jsou bezúdržbové. U LED venkovního osvětlení se nemusíte starat o žádné vyměňování žárovek ani nic podobného. LED venkovní osvětlení je studený zdroj světla, neprodukuje ztrátové  teplo a tím pádem nehrozí žádný požár. Světlo je usměrněné, nevznikají žádné světelné ztráty jako u žárovek nebo zářivek. Pokud si tyto fakty spojíte dohromady, zjistíte že se Vaše investice do LED venkovního osvětlení opravdu vyplatí.

 

Co patří mezi LED venkovní osvětlení?

LED reflektory - LED reflektory nahrazují klasické halogenové osvětlení. Při stejném světelném toku spotřebují až o 80% méně energie a nevydávají takové množství tepla. 30W LED reflektor v pohodě nahradí 150W halogen. V našem sortimentu najdete LED reflektory o různých výkonech v rozmezí od 10W až do 200W. Nahradit tak můžete halogen o výkonu až 1000W. Obvykle jsou k dostání v provedení pro napětí 230V, ale u nás můžete najít také varianty pro bezpečné nízké napětí 12V a 24V.

LED pásky - LED pásky mají velice široké možnosti využití jak v interiéru, tak v exteriéru. Majitelé domů, bytů, restaurací, barů, architekti – ti všichni využívají tyto pásky pro různé typy osvětlení. Ať už přemýšlíte nad osvícením kuchyňské linky, skříně, vitríny, schodiště, baru nebo celé místnosti, určitě pro ně najdete vhodné využití. Díky jejich flexibilitě je můžete skvěle použít pro instalaci na různé zakulacené či jinak zahnuté a tvarované plochy. Použití pásek je jednoduché, zábavné a dá prostor vyniknout nejen Vašim technickým dovednostem, ale také kreativitě a designérským vlohům..

LED veřejné osvětlení - Veřejné osvětlení, často nazývané také jako pouliční osvětlení, se stalo během posledních několika století standardem ve všech moderních městech, obcích i vesnicích. Zvyšuje komfort i bezpečnost a je tak veřejně prospěšnou službou občanům. Náklady na veřejné osvětlení tvoří 1-3% rozpočtu měst a obcí, z toho 50% jsou obvykle náklady na energie a druhých 50% náklady na údržbu a servis. Nejčastěji používaným zdrojem světla jsou zatím stále vysokotlaké sodíkové a metalhalogenidové výbojky

LED pracovní osvětlení - LED pracovní světla připojíte k napětí 12V, případně 24V nebo 48V. Bez komplikací slouží i na autobaterii a připojíte je také do zásuvky autozapalovače pomocí invertoru. Pro svou robustní konstrukci zajištující extrémní výdrž a délku životnosti 50 000 hodin není nutná údržba ani servis. Pod kontrolou máte i jejich výměnu. Přesně budete vědět, za jak dlouho doslouží. Dosahují bezkonkurenčně nejlepšího poměru cena/výkon, proto jsou nejlepší volbou.

LED nouzové osvětlení - Nouzové osvětlení se skvěle hodí do všech prostorů, kde by i krátkodobý výpadek elektřiny způsobil provozní a bezpečnostní rizika. Slouží jako záložní zdroj světla. Jeho účelem je chránit v případě nouze a umožnit bezpečné opuštění budovy. V některých prostorech může být nouzové osvětlení dokonce nutností z důvodu bezpečnostních předpisů. 

 

Vydrží LED venkovní osvětlení svítit opravdu 50,000 hodin?

Polovodičové diodě LED se samo o sobě připisuje délka životnosti až 100,000 hodin. Dalším kritériem k dlouhé výdrži LED venkovního osvětlení je kvalitní zpracování, chlazení a zdroj. Zpracování LED venkovního osvětlení musí být z kvalitních materiálů, které nepropouštějí nečistoty a vlhkost z venčí. Chlazení musí být velice dobře zkonstruováno, aby splňovalo předpoklady ke kompletnímu uchlazení celého produktu. Zdroj musí obsahovat pouze kvalitní elektronické součástky. Pokud jsou tyto kritérie LED venkovní osvětlení splňují, můžete se spolehnout na to, že si svých 50,000 hodin odsvíti, Abyste měli jistotu, že kupujete opravdu jen to nejlepší, navštivte www.ledsviti.cz .

 

Kam se LED venkovní osvětlení dá nainstalovat?

LED venkovní osvětlení se dá instalovat opravdu tam, kam si vzpomenete. Na jakoukoliv stěnu, výložník, trám.  LED veřejné osvětlení  na pouliční lampy,  LED pásky natáhnete tam, kam klasické venkovní LED svítidlo nedostane. LED reflektory lze použít k osvětlení různých soch, památníků, hrobů atd. Opravdu záleží pouze na vaší představivosti, pokud budete mít nějaké dotazy či připomínky ohledně LED venkovního osvětlení , obraťte se na www.ledsviti.cz .

 

Potřebuje LED venkovní osvětlení údržbu?

LED venkovní osvětlení žádnou údržbu nepotřebuje. Je to dáno tím, že u LED venkovního osvětlení nemůsíte nic měnit, žádné žárovky, zářivky ani výbojky, nevylučují žádný provozní odpad, LED venkovní osvětlení je tedy zcela bezúdržbové.

 

>Proč vyměnit LED venkovní osvětlení za Vaše stávající osvětlení?

S LED venkovním osvětlením ušetříte za energii více jak 60%. Je bezúdržbové, ušetří Vám nejen peníze, ale také spoustu času. LED venkovní osvětlení je odolné a má dlouhou životnost, až 50,000 hodin. LED venkovní osvětlení neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky jako fosfor, rtuť nebo olovo. Je to studený zdroj tepla, nehrozí tedy žádný požár, jsou velice bezpečné. Dají se stmívat – vlastnost všech LED venkovních osvětlení. Stmíváním nejen, že uštříte, ale také můžete vykouzlit příjemnou atmosféru. LED venkovní osvětlení se pyšní nádherným a přirozeně zabarveným světlem. Pokud vyměníte Vaše venkovní osvětlení za LED venkovní osvětlení, budete okouzleni těmi všemi výhodami, které toto LED venkovní osvětlení nabízi.

 

Kolik s LED venkovním osvětlením ušetříte?

Díky naší kalkulačce si můžete spočítat, kolik Vám LED venkovní osvětlení vlastně ušetří peněz. Stačí zadat tři základní údaje, kolik světel byste si představovali, kolik platíte za kWh a jak dlouho budete svítit, výsledek pak je vaše roční úspora.

 

Certifikace LED venkovního osvětlení?

CE-EMC - Elektromagnetická kompatibilita - je schopnost  zařízení  uspokojivě    fungovat  v  elektromagnetickém  prostředí,  aniž  by  samo způsobovalo  nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Zařízení, přístroj, pevná instalace, sestava zařízení či přístrojů musí být před jejich uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb., O technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich   elektromagnetické kompatibility. Shoda výrobku je osvědčována  vydáním  ES  prohlášení  o  shodě  a  opatřením  výrobku označením CE.

 

CE-LVD - Elektrická bezpečnost – Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice Rady 2006/95/ES) a bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Posouzení shody s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 NV 17/2003 Sb. probíhá  postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě. Účast notifikované osoby není nezbytná.

 

CE-RoHS - Odpady - Odpady jsou regulovanou oblastí podle zákona č.  185/2001 Sb., O odpadech v platném znění. Odpadové materiály jsou hodnoceny, analyzovány, kategorizovány tak, aby nakládání s nimi nevedlo k trvalému poškozování environmentálních zájmů. S regulací toxicity odpadů souvisí také směrnice RoHS, která stanovuje pravidla pro omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které jsou potenciálním odpadem.

 

 

 

 Prohlédnout LED osvětlení